Council Partnership with Māori

​Whakatauki

Hutia te rito o te harakeke
Kei whea te tauranga o te mako e ko?
He aha te mea nui o tenei ao?
Maku e ki atu
He tangata, He tangata, He tangata.

If you remove the heart of the flax
Where will the bellbird then rest?
If you should ask me
What is the main thing in this world?
I will say to you
It is people, it is people, it is people.

Page reviewed: 18 Apr 2017 1:06pm